Moje miasto bez elekrośmieci

 

Bydgoszcz w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

„Moje miasto bez elektrośmieci” to Ogólnopolski Program Edukacyjny stworzony przez ElektroEko. Celem organizatorów jest promowanie ekologicznych postaw i zachowań wśród Polaków, które powinny przełożyć się na selektywną zbiórkę elektrośmieci. Inicjatywa adresowany jest do szkół podstawowych oraz gmin i ich mieszkańców. Patronat nad programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich. W Bydgoszczy program wspierany jest przez Urząd Miasta.

 

„Moje miasto bez elektrośmieci” w szkołach podstawowych

Do programu zgłosić się może każda szkoła podstawowa z Bydgoszczy. Wystarczy zarejestrować  placówkę korzystając ze strony internetowej http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/?page_id=4091. Zgłoszona szkoła otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych umożliwiających prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej. Lekcje te, mają na celu uświadomienie uczniom czym jest recykling i selektywna zbiórka elektrośmieci, jakie korzyści przynosi środowisku odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami, a także zapoznanie ich z ekologicznymi postawami i zachowaniami.

Poza ekologiczną edukacją program zakłada również organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez szkoły. Za zebrane elektrośmieci, placówki otrzymują punkty utworzonego na potrzeby programu Funduszu Oświatowego, które mogą wymieniać na nowoczesne pomoce dydaktyczne np. tablice multimedialne, rzutniki czy komputery,
a także wyposażenie do szkół.

 

Zbieramy punkty Funduszu Oświatowego.

Uczniów i nauczycieli w zbieraniu zużytych urządzeń mogą wspierać mieszkańcy Bydgoszczy, poprzez oddawanie elektrośmieci do specjalnych punktów prowadzonych przez ElektroEko. Lista miejsc gdzie można przynosić zużyty sprzęt dostępna jest na stronie http://www.elektroeko.pl/oddaj_nam_swoj_ZSEE/68,baza.html.

Miejsca zbiórki

Kiedy

ul. Skarżyńskiego 8 (parking przed sklepem Kaufland) Każda trzecia sobota miesiąca
w godz. 10.00-15.00
ul. Ludwika Solskiego 5 (parking przed sklepem Kaufland) Każda czwarta sobota miesiąca
w godz. 10.00-15.00
ul. Toruńska 304 Pon. – Pt. godz. 7.00-15.00

Poza powyższymi punktami, wielkogabarytowe urządzenia (lodówka, pralka, zmywarka itp.) można również oddać korzystając z darmowych domowych obiorów elektrośmieci (przy odbiorach domowych nie wydajemy kuponów funduszu oświatowego). Usługa jest bezpłatna i niezależnie, czy ciężki sprzęt znajduje się na parterze, czy na czwartym piętrze bez windy, przedstawiciele ElektroEko zabiorą, go ze wskazanego miejsca. W celu pozbycia się elektrośmieci z naszych domów i biur wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00, by umówić się w dogodnym dniu i terminie na darmowy odbiór niepotrzebnych urządzeń, lub skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie http://elektrosmieci.pl/bezplatny-odbior-elektrosmieci-z-domu.

Infolinia, z którą należy kontaktować się w celu odebrania elektrośmieci dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17, natomiast w sobotę w godzinach 8-13.

 

Dlaczego prawidłowe pozbycie się elektrośmieci jest tak ważne?

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają w sobie niebezpieczne pierwiastki i związki takie jak: rtęć, kadm, freon, azbest itp. Dopóki urządzenia działają i są prawidłowo użytkowane, nie stwarzają zagrożenia. Natomiast w momencie gdy urządzeni się zepsuje lub rozszczelni, mogą wydostać się z niego niebezpieczne substancje, które po przedostaniu się do gleby lub wód gruntowych stworzą zagrożenie dla człowieka i środowiska. Dlatego sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien trafić na zwykłe wysypisko razem z innymi odpadami, a tym bardziej na dzikie wysypisko. Każde urządzenia, nawet te najmniejsze, zasilane na baterie lub prąd powinny trafić do selektywnych punktów zbiórki elektrośmieci. Zostaną tam przetworzone, a odzyskane z nich materiały można będzie wykorzystać w produkcji nowych urządzeń.

Zachęcamy bydgoskie szkoły do przyłączenia się do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, natomiast pozostałych mieszkańców Bydgoszczy do selektywnych zbiórek ZSEE, zwłaszcza, że dzięki nim placówki edukacyjne w mieście mogą uzyskać nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. Dostępna jest również infolinia ElektroEko  801 011 180 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora).