Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) planuje przeprowadzić akcję ekologiczną „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia.

Tegoroczny termin przypada w niedzielę w związku z tym proponujemy Państwu przeprowadzenie akcji w piątek (20 kwietnia) lub w poniedziałek (23 kwietnia).

Szczegółowe zasady przeprowadzenia akcji określa  załączony „Regulamin”. Zawiera on stałe elementy dotyczące ram organizacyjnych, podsumowania i rozliczenia udziału placówki. Zwracamy uwagę, ze nastąpiły zmiany w „kryteriach oceny”.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Po odbiór worków i rękawic zapraszamy w nieprzekraczalnym terminie od 16 do 20 kwietnia br; do Biura Zarządzania Gospodarka Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65,  I piętro, pokój nr 153.
 (pon-śr-czw 8-15, wt 8-17, pt 8-13).

Osoby do kontaktu: Anna Engel tel. 52 58-58-388.

Regulamin MDZ

Zgloszenie

Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi planuje przeprowadzić akcję ekologiczną „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed odpadami – ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ”. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. Tegoroczny termin przypada w sobotę w związku z tym proponujemy Państwu przeprowadzenie akcji w piątek (21 kwietnia) lub w poniedziałek (24 kwietnia).

Szczegółowe zasady przeprowadzenia akcji określa  załączony „Regulamin”. Zawiera on stałe elementy dotyczące ram organizacyjnych, podsumowania i rozliczenia udziału placówki. Zwracamy jednak uwagę na zmianę dotyczącą zasady otrzymania potwierdzenia udziału w akcji przez nauczycieli. Tylko ich spełnienie będzie uprawniało do ubiegania się o uzyskanie stosownego dokumentu.

W celu uniknięcia ewentualnych niedomówień informujemy, że:

 • przystępujący do akcji powinni wypełnić formularz w części ZGŁOSZENIE (nie oddzielając jej od reszty) i zgłosić się do Biura w celu pobrania worków i rękawic;
 • Biuro potwierdza czynność wydania w części WYDANA (przez BOK) ILOŚĆ;
 • po zakończeniu akcji w placówce, wypełniana jest część SPRAWOZDANIE. Formularz (cześć B i C) wraz z dokumentacją akcji i wnioskami nauczycieli należy niezwłocznie dostarczyć do Biura, w terminie 14 dni od zakończenia akcji. Jest to warunek zakwalifikowania placówki do współzawodnictwa w konkursie i uzyskania potwierdzeń przez nauczycieli.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Po odbiór worków i rękawic zapraszamy w nieprzekraczalnym terminie od 19 do 21 kwietnia br; do Biura Zarządzania Gospodarka Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65,  parter, pokój nr 56.

Serdecznie zapraszamy na stronę www.czystabydgoszcz.pl, gdzie utworzyliśmy zakładkę poświęconą prowadzonym przez Biuro akcjom ekologicznym. Informujemy także, że inne działania podejmowane przez Państwa placówkę zgłoszone do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi będą umożliwiały uzyskiwanie dodatkowych punktów
w rankingu końcowym.

Osoby do kontaktu: Anna Engel tel. 52 58-58-388.

Regulamin MDZ 2017

Zgloszenie MDZ 2017

Pismo przewodnie MDZ 2017

plakat MDZ 2017
plakat MDZ 2017

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY ZIEMIĘ PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 16.350 dzieci i młodzieży z 79 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 3.600 tys. worków i 26.800 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 61 „Wandy Chotomskiej”, Przedszkole nr 66,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”.

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

 • Przedszkole nr 9,
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Zespół Szkół nr 20.

648_b

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed hałasem”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 10.374 dzieci i młodzieży z 68 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Karny. Wydano 3,5  tys. worków i 24 tys. rękawic.

Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole nr 66,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Zespół Szkól nr 20.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 14 kwietnia 2014r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Międzynarodowy Dzień Ziemi”
pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”. 
  

Do tegorocznej akcji przystąpiło 9.406  dzieci i młodzieży z 58 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy oraz Zakład Karny. Wydano  2,5  tys. worków i 22 tys. rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Przy punktacji brana była pod uwagę ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „ELF”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 58.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Zespół Szkół nr 20.

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 11 czerwca 2014r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 22 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 13.434 dzieci i młodzieży z 84 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Karny. Wydział wydał 4.075 tys. worków i 31.200 tys. rękawic. Zebrano prawie 14,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Przedszkole nr 20

2 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 66
 • Przedszkole nr 39
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 12 czerwca 2013r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 20 – 23 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 12.570 dzieci i młodzieży z 75 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,6 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 8,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.
Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne Elf

2 miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Przedszkole nr 66

3 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Niepubliczna Promyczek

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2012r w Pałacu Młodzieży.

199_s

W dniu 20 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 23.262 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,5 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Przedszkole nr 34
 • 2 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • 3 miejsce – Zespół Szkół nr 17

Ponadto przyznano wyróżnienie:

 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 16 czerwca 2011r w Pałacu Młodzieży.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”. W tym roku po raz drugi chcąc chroniąc Ziemię przed szkodliwą rtęcią połączyć akcję z wymianą termometrów rtęciowych na termometry elektroniczne w wyznaczonych aptekach na terenie Bydgoszczy.

Do akcji przystąpiło 14.009 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 4 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Zespół Szkół nr 17
 • 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa nr 37
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 22 czerwca 2010r w Pałacu Młodzieży.