PROJEKT  EDUKACYJNY  DLA  UCZNIÓW  TRZECICH  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

„SEGREGUJEMY  ODPADY  JUŻ  OD  NAJMODSZYCH  LAT
– DBAMY  O  PRZYSZŁOŚĆ  NASZEJ  PLANETY  ZIEMI

rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, już po raz siódmy skierowało do uczniów bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.

Podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli wszystkich bydgoskich szkół, przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz cele tego przedsięwzięcia m.in.:

 • zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,
 • propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,
 • wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.


W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 975 uczniów z 47 klas.

Projekt ekologiczny odpady – wykaz szkół

 

Cele Projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy o  przyszłość naszej planety” w roku szkolnym 2015/2016.

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu „SEGREGUJEMY ODPADY JUŻ OD NAJMODSZYCH LAT – DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY ZIEMI” przystąpiło:

 • 8 szkół
 • 27 klas
 • 28 nauczycieli
 • 556 uczniów

II semestr:

 • 9 szkół
 • 30 klas
 • 31 nauczycieli
 • 642 uczniów

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Główne cele:

– zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,

– propagowanie systematycznego segregowania odpadów,

– wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania odpadów,

Podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli wszystkich bydgoskich szkół, przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.