Wzorem lat ubiegłych Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadzi akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Termin przeprowadzenia akcji planowany jest na 15 – 17 września br.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia akcji określa regulamin.  Zawiera on stałe elementy dotyczące ram organizacyjnych, podsumowania i rozliczenia udziału placówki. Zwracamy jednak uwagę na zmianę dotyczącą zasady otrzymania potwierdzenia udziału w akcji przez nauczycieli. Tylko ich spełnienie będzie uprawniało do ubiegania się
o uzyskanie stosownego dokumentu.

W celu uniknięcia ewentualnych niedomówień informujemy, że:

 • przystępujący do akcji powinni wypełnić formularz w części ZGŁOSZENIE (nie oddzielając jej od reszty) i zgłosić się do BOK w celu pobrania worków i rękawic;
 • biuro potwierdza czynność wydania w części WYDANA (przez BOK) ILOŚĆ;
 • po zakończeniu akcji w placówce, wypełniana jest część SPRAWOZDANIE. Formularz (cześć B.C) wraz z dokumentacją akcji i wnioskami nauczycieli należy dostarczyć do BOK. Jest to warunek zakwalifikowania placówki do współzawodnictwa w konkursie i uzyskania potwierdzeń przez nauczycieli.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Po odbiór worków i rękawic zapraszamy w nieprzekraczalnym terminie od 11 do 15 września br. (pon-śr-czw 8-15, wt 8-17, pt 8-13) do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 153.

Serdecznie zapraszamy na stronę www.czystabydgoszcz.pl, gdzie utworzyliśmy link poświęcony prowadzonym przez Biuro akcjom ekologicznym. Informujemy także, że inne działania podejmowane przez Państwa placówkę zgłoszone do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi będą umożliwiały uzyskiwanie dodatkowych punktów w rankingu końcowym.

Osoba do kontaktu: Anna Engel tel. 52 58-58-388.

Zgłoszenie akcja sprzatanie swiata

Regulamin sprzatanie swiata

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „PODAJ DALEJ … DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”.

Do akcji przystąpiło 14.891 dzieci i młodzieży z 89 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.232 tys. worków i 33.300 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole nr 20,
 • II miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”.

Jednocześnie postanowiono nagrodzić indywidualne prace dzieci:

– Kinga Czarnołucka z Przedszkola nr 20 – domek,

– Julia Borowska z Przedszkola nr 20 – bransoletka, nietoperz, koszyk, portmonetka,

– Jagoda Kabatek z Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy”  – Jeleń

Najciekawsze prace można obejrzeć na holu głównym w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz.

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „WYPRAWA – POPRAWA”.

Do akcji przystąpiło 15.192 dzieci i młodzieży z 98 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.214 tys. worków i 34.500 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 61 „Wandy Chotomskiej”, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”,
 • Zespół Szkół nr 17.

GRATULUJEMY

538_b

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadził akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO”.

Do akcji przystąpiło 14.731 dzieci i młodzieży z 89 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.078 tys. worków i 33.450 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty. Innowacyjnym pomysłem była tablica opracowana przez Przedszkole nr 66 z Bydgoszczy pn. „Turysto! Szanuj Środowisko” (zdjęcie w załączeniu).

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Szkoła Podstawowa nr 56
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 61

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 20
 • Przedszkole nr 34
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Zespół Szkól nr 20.

Sprzątanie Świata 20-22 września 2013r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. hasłem  „ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”.

W dniach 20 – 22 września 2013r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Odkrywamy Czystą Polskę”. Do akcji przystąpiło 16.567 dzieci i młodzieży z 99 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 4.690 tys. worków i 36.850 tys. rękawic. Zebrano prawie 7,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono placówki, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 56
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 20

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34,
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Zespół Szkól nr 20,
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Dziecięcy Tygiel”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 11 czerwca 2014r. w Pałacu Młodzieży.

198_b

Sprzątanie Świata 14-16 września 2012r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn.
„Kocham, lubię, szanuję ….. nie śmiecę”.

W dniach 14 – 16 września 2012r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Kocham, lubię, szanuję ….. nie śmiecę”. Do akcji przystąpiło 16.842 dzieci i młodzieży z 88 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 6,6 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono placówki, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Zespół Szkół nr 17
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Szkoła Podstawowa nr 4
 • III miejsce ex aequo -Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 34

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 • Zespól Szkół nr 14
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 12 czerwca 2013r w Pałacu Młodzieży.

195_b

Sprzątanie Świata 16-18 września 2011r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. „Lasy to życie – chrońmy je”.

W dniach 16 – 18 września 2011r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Lasy to życie – chrońmy je”.  Do akcji przystąpiło 16.419 dzieci i młodzieży z 97 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 10,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono 66 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Szkoła Podstawowa nr 4
 • III miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Zespół Szkół nr 20

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Zespół Szkół nr 21

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2012r. w Pałacu Młodzieży.

380_b

Sprzątanie Świata 17-19 września 2010r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

W dniach 17 – 19 września 2010r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady. Do akcji przystąpiło 16.965 dzieci i młodzieży z 98 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 16,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono 61 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 •  I miejsce – Zespół Szkół nr 17
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Zespół Szkół nr 21
 • III miejsce- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole nr 20
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 16 czerwca 2011r w Pałacu Młodzieży.

Sprzątanie Świata 18-20 września 2009r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. Pomagajmy Ziemi-codziennie.

W dniach 18 – 20 września 2009r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. Pomagajmy Ziemi-codziennie. Do akcji przystąpiło 20.356 dzieci i młodzieży z 101 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 6 tys. worków i blisko 44 tys. rękawic. Zebrano prawie 19 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

W dniu 4 listopada 2009 roku komisja wydziałowa oceniła 75 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, komisja brała pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 1. I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 2. II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 3. III miejsce- Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 •  Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 •  Szkoła Podstawowa nr 41
 •  Szkoła Podstawowa nr 46
 •  Zespół Szkół nr 21

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 22 czerwca 2010r w Pałacu Młodzieży.

Ogólna punktacja placówek biorących udział w akcji Sprzątanie Świata.

Sprzątanie Świata 19-21 września 2008r.

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”

pn. Ziemia w twoich rękach.

Tegoroczna akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” odbyła się w dniach 19-21 września 2008 roku. Do akcji przystąpiło 20.291 dzieci i młodzieży z 102 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 6 tys. worków i blisko 24 tys. rękawic. Zebrano prawie 28 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W dniu 20 października 2008 roku komisja wydziałowa oceniła 67 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, komisja brała pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 1. I miejsce – Zespół Szkół nr 17
 2. II miejsce – Zespół Szkół nr 21
 3. III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66 i Szkoła Podstawowa nr 9

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.

Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w czerwcu podczas obchodów Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska.