Budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) była dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018, a całkowita wartość projektu wyniosła ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5 703 492,24 zł (Fundusz Spójności).

Dzięki unijnemu wsparciu Miasto wybudowało trzy miejskie PSZOK-i:

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00.

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Elementem projektu jest także utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, która będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o miejskich PSZOK tutaj