Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.300.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy: 28.05.2018 r.

 

Raport nr 3

W okresie 25 września do 29 października 2018 wykonano:
– stopy fundamentowe pod wiatę stalową,
– prace związane z intalacją kanalizacji deszczowej (obsadzenie studni i wpustów ulicznych)
– prace związane z siecią wodociągową w obrębie placu i drogi dojazdowej (rozprowadzenie rurociągu, wprowadzenie punktów czerpalnych),
– prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej (wprowadzenie przyłącza pod kontener biurowy i osadzenie studni w obrębie placu)

dav
dav
dav
dav

 

Raport nr 2
W okresie od 28 sierpnia do 24 września 2018 r. wykonano następujące prace:
– usuwanie z obrębu placu PSZOK mas ziemi,
– wykonywanie prac związanych z instalacją kanalizacji deszczowej (instalacja skrzynek rozsączających z orurowaniem, zasypanie i zagęszczenie),
– wykonywanie prac związanych z siecią wodociągową w obrębie placu (rozprowadzenie rurociągu, wyprowadzenie punktów czerpalnych),
– wykonywanie prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej (obsadzenie studni).

edf
edf
edf
edf
edf

 

Raport nr 1
stan na 31.08.2018 r.

Dotychczas wykonane prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– wykopy pod skrzynki rozsączające, znajdujące się poza placem utwardzonym.

edf