Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.300.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy: 28.05.2018 r.

Raport nr 1
stan na 31.08.2018 r.

Dotychczas wykonane prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– wykopy pod skrzynki rozsączające, znajdujące się poza placem utwardzonym.

edf