Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.100.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy:  28.05.2018 r.

Dotychczas wykonane prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– korytowanie
– wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej (obsadzenie studni, wpustów ulicznych, skrzynek rozsączających z orurowaniem, zasypanie i zagęszczenie)
– wykonanie instalacji wodnej dookoła placu