W roku 2019 opłaty za odpady komunalne bez zmian
Wpis

W roku 2019 opłaty za odpady komunalne bez zmian

Informujemy, że numery rachunków indywidualnych do regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. W roku 2019 obowiązują także dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne stawki opłat tutaj. Nie ma również potrzeby składania – nowych deklaracji. W roku 2019 nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: pojemnik/worek żółty: papier, metale, tworzywa...

3 stycznia 20193 stycznia 2019by
Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy”
Wpis

Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy”

Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy” obejmuje prace zmierzające do stopniowej rewaloryzacji zieleni na terenie przy ul. Unii Lubelskiej. Po wcześniejszych wycinkach starych, zniszczonych drzew, w październiku br. w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało posadzonych 90 nowych drzew obejmujących...

27 grudnia 201827 grudnia 2018by
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019
Wpis

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Uprzejmie informujemy, że firmy odbierające odpady komunalne rozpoczęły dostarczanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2019. Właściciele nieruchomości winni otrzymać harmonogramy do końca roku 2018. Jeśli nie otrzymają Państwo harmonogramu prosimy o bezpośredni kontakt z firmami obsługującymi Państwa nieruchomość: Obsługę poszczególnych sektorów zapewniają: OSIEDLA I SEKTORY Sektor II (Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście) Sektor III (Leśne, Bartodzieje, Jachcice)...

27 grudnia 201811 marca 2019by
ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY
Wpis

ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY

Miasto Bydgoszcz w 2018 r.  uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu  na realizację zadania pn. „Odtwarzanie zadrzewień przyulicznych w Bydgoszczy”. Odbudowa alei przyulicznych jest realizowana już od 2002 r. W tym okresie udało się odtworzyć wiele alei śródmiejskich. Zadanie w 2018 r. polegało na uzupełnianiu drzewostanu w obrębie ulic:...

21 grudnia 201821 grudnia 2018by
Kolejna rzeźba w pni drzewa
Wpis

Kolejna rzeźba w pni drzewa

Kilka lat temu w Bydgoszczy, za sprawą artysty Pana Zbyszko Piwońskiego, nadano nową funkcję pniom obumarłych drzew. Wykonano z nich rzeźby, które cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem do dziś. W 2018 r. w bydgoskim Magistracie, zrodził się pomysł wykonania kolejnej rzeźby w obumarłym pniu klona zwyczajnego (odm. czerwonolistnej), znajdującym się przy ul. Staszica. Drewno tego gatunku...

19 grudnia 201819 grudnia 2018by
Zimą nie odbieramy odpadów zielonych
Wpis

Zimą nie odbieramy odpadów zielonych

Przypominamy, że zgodnie z zasadami odbioru odpadów komunalnych odbiór odpadów zielonych rozpocznie się ponownie od 15 kwietnia 2019 r.  

17 grudnia 201817 grudnia 2018by
Nowe tablice na cmentarzu przy ul. Wiślanej
Wpis

Nowe tablice na cmentarzu przy ul. Wiślanej

Od lipca 2018 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej, funkcjonuje Biuro Administratora Cmentarza,  w którym można uzyskać informacje o grobie, jak też regulować opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. W związku z tym faktem przy wejściach na cmentarz pojawiły się nowe tablice kierujące do Biura. Obecnie opłat za groby można dokonywać: W...

17 grudnia 201817 grudnia 2018by
Stacja boockrosingu
Wpis

Stacja boockrosingu

W pierwszych tygodniach grudnia powstała następna stacja bookcrossingu. Można ją znaleźć w Parku Kazimierza Wielkiego w urokliwym miejscu parku, niedaleko stawu i fontanny Potop. Jest to stacja o ciekawej formie ażurowej z półkami na przechowywanie książek. Zamontowana została w bezpieczny dla drzew sposób. Obok stacji stoi ławeczka, która pozwala na chwilę odpoczynku i relaksu z...

17 grudnia 201817 grudnia 2018by
Sprzątanie Świata 2018- wyniki
Wpis

Sprzątanie Świata 2018- wyniki

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”. Do akcji przystąpiło 14.515 dzieci i młodzieży z 86 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Areszt Śledczy z Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2...

12 grudnia 201812 grudnia 2018by
Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach
Wpis

Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach

W bieżącym roku wiele zmian zaszło na bydgoskich cmentarzach komunalnych. Postawiono tablice z planami cmentarzy. Zainstalowano słupki granitowe z oznakowaniem kwater. Postawiono tablice z regulaminami. Zainstalowano szlaban ograniczający wjazd pojazdów na cmentarz przy ul. Wiślanej. Na cmentarzu przy ul. Wiślanej uruchomiono punkt poboru opłat. Pomalowano ogrodzenie cmentarza przy ul. Kcyńskiej. Pomalowano ogrodzenie frontowe cmentarza przy...

16 listopada 201816 listopada 2018by