Segregujesz  – Zyskujesz
Wpis

Segregujesz – Zyskujesz

System gospodarowania odpadami W Bydgoszczy działa już ponad 4 lata i przez ten czas mieszkańcy udowodnili, że troska o środowisko jest dla nich bardzo ważna. Obecnie jednym z głównych wyzwań ekologicznych jakie mamy przed sobą jest osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych wynikających z dyrektyw unijnych. Z roku na rok normy te wzrastają i w roku...

24 sierpnia 201731 sierpnia 2017by
Broszura „Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu”
Wpis

Broszura „Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu”

Przedstawiamy broszurę „Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu” na temat ochrony klimatu w Bydgoszczy, przygotowaną przez Zespół ds. Zarządzania Energią, przy współpracy z Zakładem Sozotechniki Sp. z.o.o. Przedstawia ona w sposób przystępny dla mieszkańca odpowiedzi na pytania co się dzieje z klimatem, co jest powodem zmian w klimacie, co to jest efekt cieplarniany, co to jest...

18 sierpnia 201718 sierpnia 2017by
PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ TRZECH PSZOKów
Wpis

PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ TRZECH PSZOKów

W dniu 4.08.2017 Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech odrębnych miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwanych w skrócie „PSZOK”. Będą one zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów, ul. Jasinieckiej i ul. Ołowianej. Przewidywany w zamówieniu termin realizacji prac budowlanych to 30.10.2018 r. Oferty przyjmowane...

8 sierpnia 201714 sierpnia 2017by
Od 1 września 2017 nowe stawki opłat za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych
Wpis

Od 1 września 2017 nowe stawki opłat za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, że od 1 września br. dla nieruchomości niezamieszkałych nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat dla mieszkańców nie ulegają zmianie i nadal będą wynosić 13 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i 39 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady zbierane...

1 sierpnia 20172 sierpnia 2017by
Do apteki nie tylko po leki
Wpis

Do apteki nie tylko po leki

Warto co jakiś czas przejrzeć domową apteczkę i sprawdzić, czy nie ma w niej leków, których data ważności minęła. Co zrobić z tymi, które się już nie przydadzą?  Najprościej zanieść do jednej z bydgoskich aptek i wrzucić do specjalnego pojemnika. Miasto wyposaża wszystkie chętne apteki w pojemniki, a następnie finansuje odbiór przeterminowanych leków oraz ich...

21 lipca 201725 lipca 2017by
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bydgoszczy
Wpis

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bydgoszczy

W 2017 roku Miasto Bydgoszcz przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy WGS84 Polska w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, określony zostanie typ wyrobu...

18 lipca 201718 lipca 2017by
Selektywna zbiórka odpadów w Bydgoszczy na razie bez zmian
Wpis

Selektywna zbiórka odpadów w Bydgoszczy na razie bez zmian

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) wprowadza z dniem 1 lipca 2017 r. nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Rozporządzenie określa we wszystkich gminach w Polsce nowy, jednolity model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale...

18 lipca 201718 lipca 2017by
Radni Bydgoszczy ustalili nowe wzory deklaracji oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wpis

Radni Bydgoszczy ustalili nowe wzory deklaracji oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 21 czerwca 2017 r. zostały przyjęte dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi: Uchwała nr XLVI/947/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLVI/948/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z...

22 czerwca 201722 czerwca 2017by
Podsumowanie projektów ekologicznych w Nadleśnictwie Żołędowo
Wpis

Podsumowanie projektów ekologicznych w Nadleśnictwie Żołędowo

14 czerwca 2017 w Nadleśnictwie w Żołędowie uroczyście zakończono roczną pracę w projektach „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież, dzieci kontra śmieci”. W roku szkolnym 2016/17 brało udział 55 placówek przedszkolnych. Dzięki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli do kolejnej szkolnej edycji projektu przystąpiło 25 szkół podstawowych i ponad 800 uczniów klas młodszych. Przybyli goście: Zastępca Prezydenta...

19 czerwca 201719 czerwca 2017by