Mała Forma Sceniczna 2019

Informujemy, że coroczny konkurs ekologiczny Mała Forma Sceniczna zostanie zorganizowany w II połowie lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące daty, godziny i miejsca zostaną przekazane Państwu na początku stycznia 2019 roku w piśmie wraz z formularzem zgłoszeniowym i regulaminem.

Dodatkowe informacje:

  1. Przedmiotem konkursu będzie prezentacja o charakterze ekologicznym:
  • Piosenki, wiersza lub małej inscenizacji – przedszkola,
  • przedstawienia – Małej Formy Scenicznej – klasy I – VIII SP, gimnazja oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.
  1. Ze względów organizacyjnych ustala się, że czas trwania piosenki, wiersza lub małej inscenizacji w kategorii przedszkola nie może przekroczyć 5 minut.
  2. Ze względów organizacyjnych ustala się, że czas trwania prezentacji w kategorii klasy I- VIII SP, gimnazjum oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego nie może przekroczyć 10 minut.
  3. Organizator nie dopuszcza wzbogacania formy scenicznej prezentacją multimedialną.