1. Złożenie/aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt przyjmowania deklaracji: Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65.
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,
wtorek: 08.00 – 18.00,
piątek: 8.00 – 14.00,

Deklarację można lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

2. Uiszczenia opłaty na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia następnego miesiąca,

3. Prowadzenie selektywnej zbiórki, zgodnie za zasadami obowiązującymi w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy będą obowiązywały nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady będą segregowane na 5 różnych frakcji papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady zmieszane (pojemnik szary czarny).

Zasady te pilotażowo będą obowiązywały już od 1 listopada 2019 r. na Szwederowie, Górzyskowie, Glinkach-Rupienicy, Wyżynach oraz Wzgórzu Wolności

Materiały do pobrania w formie plakatów poniżej:
plakat A4 nowe zasady pilotaż
plakat A3 nowe zasady pilotaz

Na pozostałych osiedlach mieszkańcy do końca roku będę segregować odpady na dotychczasowych zasadach, zgodnie z którymi papier jest łączony z tworzywami sztucznymi i metalami, a pojemnik brązowy jest przeznaczony tylko na odpady zielone (trawę, liście i drobne gałęzie).

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z.powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.