Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to:
– odpady zielone,popioły z palenisk domowych,
– chemikalia,
– przeterminowane leki,
– odzież i tekstylia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– drewno zawierające substancje niebezpieczne,
– plastik twardy i styropian opakowaniowy,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– szkło płaskie,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,
– płyty CD, DVD.

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK należy zabrać dowód zapłaty za śmieci (tak samo jak przy poborze BIG BAGa). Właściciele domków – potwierdzenie zapłaty za śmieci, właściciele mieszkań – potwierdzenie zapłaty za czynsz. Kto korzysta z transportu gabarytów, gruzu, itp. przez firmy zewnętrzne, musi wypisać tym firmom upoważnienie (Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK).

PSZOK – czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Adresy PSZOK:

ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

WAŻNE !!! NIE WSZYSTKIE ODPADY SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO PSZOK PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Więcej informacji w Regulaminie PSZOK

Załączniki do Regulaminu można pobrać poniżej

Oświadczenie o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy  – Załącznik Nr 1 do Regulaminu PSZOK – Oświadczenie o pochodzeniu odpadów.

Upoważnienie jednorazowe do dostarczenia odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Załącznik Nr 2 do Regulaminu PSZOK

 

Więcej informacji na temat Miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tutaj