Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych (odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton) z terenu Miasta Bydgoszczy, dostarczane przez mieszkańców Bydgoszczy, codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Oddający odpady do PSZOK będzie miał obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Na terenie Miasta zlokalizowane są trzy PSZOK-i:

  1. ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,
  2. ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 70,
  3. ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

WAŻNE !!! NIE WSZYSTKIE ODPADY SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO PSZOK PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj.

Więcej informacji w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia odcinka Bydgoszcz EkoNews poświęconemu PSZOK-om

 

Regulamin PSZOK w Bydgoszczy
Wykaz przyjmowanych odpadów w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy