Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych:
odpady zielone,
chemikalia,
leki
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton). 

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

PSZOK – czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Adresy PSZOK:

ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

WAŻNE !!! NIE WSZYSTKIE ODPADY SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO PSZOK PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj.

Więcej informacji w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia odcinka Bydgoszcz EkoNews poświęconemu PSZOK-om

 

Regulamin PSZOK w Bydgoszczy
Wykaz przyjmowanych odpadów w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy