Do odpadów zielonych powstających na terenach zamieszkałych i ogródkach działkowych zaliczamy:

 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

Do pojemników lub worków na odpady zielone nie wrzucamy:

 • resztek żywności, odpadów kuchennych,
 • darni, ziemi,
 • przeterminowanej żywności,
 • obierek z owoców i warzyw,
 • skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie,
 • trocin.

Odpady zielone odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ogrodów działkowych w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia:

 • z zabudowy jednorodzinnej – co 7 dni*,
 • z ogrodów działkowych – co 7 dni* (odpady zbierane do pojemników)
 • z zabudowy wielorodzinnej – nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego * (odpady zbierane do pojemników i odbierane po zgłoszeniu)

*w okresie od 1 listopada do 15 grudnia odpady zielone odbierane są co 14 dni.

Odpadów zielonych nie odbieramy od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Odbiór odpadów zielonych właściciele domków jednorodzinnych, zarządcy ogrodów działkowych oraz administratorzy zabudowy wielorodzinnej, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zgłaszają bezpośrednio firmie obsługującej dany sektor, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem odbioru.

Jeżeli nie pamiętamy terminu odbioru odpadów zielonych wystarczy na stronie www.czystabydgoszcz.pl wpisać nazwę ulicy, a wyświetli się aktualny harmonogram odbioru odpadów oraz informacja o firmie odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej od 2016 roku przysługuje pojemnik 240 l (na gospodarstwo domowe) przeznaczony do zbierania odpadów zielonych i bezpośrednio z pojemników odpady zielone będą odbierane. Mieszkańcy, którzy chcą nadal gromadzić odpady w workach i w takiej formie wystawiać przed nieruchomości mają taką możliwość, jednakże od roku 2016 Miasto Bydgoszcz nie zapewnia wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów zielonych. W worki te należy zaopatrzyć się własnym zakresie.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą także nieodpłatnie przekazać odpady zielone poza harmonogramem do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Punkty są zlokalizowane przy:

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

Odpady zielone należy dostarczyć do PSZOK we własnym zakresie.

Właściciele zabudowy jednorodzinnej oraz ogródków działkowych mogą również zagospodarować wytworzone przez siebie odpady zielone w przydomowych kompostownikach. Zaletą tego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych jest ograniczenie kosztów odbioru odpadów i możliwość uzyskania nawozu organicznego do wykorzystania na własne potrzeby.