Zużyte świetlówki, żarówki kompaktowe zbieramy selektywnie i przekazujemy nieodpłatnie do punktów zbiórki zlokalizowanych w punktach sprzedaży art. oświetleniowych lub dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych przy:

  • ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.),
  • ul. Smoleńskiej 154 wjazd od Nowotoruńskiej (PUK Corimp Sp. z o.o.),
  • ul. Podmiejskiej 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.).

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego zużytych świetlówek, żarówek kompaktowych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Świetlówki, żarówki kompaktowe zawierają rtęć i wymagają oddzielnego przetwarzania. Tylko selektywna zbiórka zużytych świetlówek, żarówek kompaktowych do odrębnych pojemników gwarantuje ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska i daje możliwość ich dalszego przetworzenia, połączonego z wychwyceniem szkodliwych substancji np. rtęci.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą oddać bezpłatnie zużyte świetlówki do ogólnodostępnych punktów zbierania mieszczących się przy ul.:

  • Wojska Polskiego 65  – Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi UM Bydgoszcz
  • Łomżyńskiej 33 – Siedziba ROM-1 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Broniewskiego 10 – siedziba ROM-2 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Gdańskiej 9 – siedziba ROM-3 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Fordońskiej 38 – siedziba ROM-4 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Toruńskiej 36 – siedziba ROM-5 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Modrzewiowej 23 – Druga siedziba ROM-5 Administracja Domów Miejskich „ADM”