Na podstawie  art. 9b, 9c ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy zobowiązany jest uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W rejestrze określa się m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.

Numer  rejestrowy Nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy  Adres siedziby firmy lub przedsiębiorcy Numer identyfikacji       podatkowej(NIP) Określenie rodzaju odbieranych odpadów (kod odpadów)
 1/2012 „Remondis” Bydgoszcz
Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul.Inwalidów 45 554-03-12-757 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,  15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*,16 01 03, 17 01 01,  17 01 07, 17 09 04,  20 01 01, 20 01 02,  20 01 08, 20 01 10,  20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25,  20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.
 5/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO”
Sp. z o.o.
86-065 Łochowo
Lisi Ogon,
ul. Wiejska 3
554-23-55-529 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03,  17 01 01, 17 01 02,  17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80,  17 02 01, 17 02 02,  17 02 03, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01,  17 04 02, 17 04 03,  17 04 04, 17 04 05,  17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 04,  17 05 08, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04,  20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25,  20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.
 11/2012 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o.
85-893 Bydgoszcz,  ul.Prądocińska 28 953-25-59-741 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*,15 01 11*,16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*. 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.
 12/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp”
Spółka z o.o.
85-825 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 65
953-03-07-863 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,  15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01,  20 01 02, 20 01 08,  20 01 10, 20 01 11,  20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*. 20 01 23*, 20 01 25,  20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33,  20 01 34,  20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,  20 01 40, 20 01 41,  20 01 80, 20 01 99,  20 02 01, 20 02 02,  20 02 03, 20 03 01,  20 03 02, 20 03 03,  20 03 04, 20 03 06,  20 03 07, 20 03 99.