Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Dyrektor Adam Musiała

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia: 0801 055 404, 52 58 58 000

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik Bartosz Szambelan – 52 58-59-118

Jarosław Wojciechowski (sektor I, IX) – 52 58-59-214
Jacek Mróz (sektor II) – 52 58-58-284
Piotr Rzepa (sektor III) – 52 58-59-148
Klaudia Subutkiewicz (sektor IV) – 52 58-59-215
Maciej Waliszewski (sektor VI)- zastępstwo za Milena Ćwierlej-Murawska – 52 58-58-113
Agata Opaska (sektor VII) – 52 58-59-112
Monika Majewska (sektor VIII) – 52 58-59-216
Anna Engel (edukacja ekologiczna) – 52 58-58-388
Ewa Dyla (edukacja ekologiczna) 52 58 59 211

Referat Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Kierownik  Jolanta Wojciechowska – 52 58-59-220

osoby fizyczne:
Katarzyna Karpińska – 52 58-59-212
Aleksandra Spirydowicz – 52 58-59-213
Ilona Buwaj – 52 58-59-217
Mariola Reszelewska – 52 58-58-839
Wojciech Kurach – 52 58-59-218
Paulina Rykaczewska – 52 58-58-814

osoby prawne: Magdalena Menchen – 52 58-59-154

Referat Deklaracji Opłat za Odpady Komunalne

Kierownik Krzysztof Zająkała – 52 58-59-210

Agata Szulc – Kant – 52 58-59-296
Małgorzata Tecław – 52 58-59-206
Joanna Trzewiczyńska – 52 58-59-207
Renata Reszkowska – 52 58-59-219
Anna Pioterek – 52 58-59-201
Justyna Baumart – 52 58-59-289
Ryszard Dudkiewicz – 52 58-58-035
Dariusz Szalecki – 52 58-59-175