ul. Pijarów – w remoncie – zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Ze względu na trwający remont ulicy Pijarów do czasu zakończenia prac nie będzie prowadzony odbiór odpadów bezpośrednio z Państwa nieruchomości. Na czas remontu zostały podstawione pojemniki zbiorcze, do których należy wrzucać odpady komunalne. Kontenery stoją przy rozwidleniu ulicy Pijarów oraz ślepej uliczki na wysokości Zespołu Szkół nr 8.

W trakcie trwania remontu prosimy nie wyrzucać odpadów do pojemników znajdujących się na terenie państwa nieruchomości, gdyż nie ma możliwości ich odbioru. Wszystkie odpady komunalne znajdujące się  obecnie w pojemnikach na terenie Państwa nieruchomości zostaną odebrane, gdy tylko nastąpi taka możliwość.