„Bilans Klimatyczny dla miasta Bydgoszczy za rok 2013 podsumowuje realizację działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta w ciągu minionego roku. Celem raportu jest monitorowanie działań przewidzianych w Planie Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Rada Miasta przyjmując POKASZK zobowiązała się do corocznego monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście.

Bilans Klimatyczny opracowany jest zgodnie z zaleceniami Technicznej Grupy Roboczej LAKS, a system monitorowania jest opracowany na podstawie struktury raportowania w ramach Porozumienia między Burmistrzami. Bilans za rok 2013 uwzględnia aktualizację POKASZK z 2012r. Zmieniono również wielkości celów redukcji emisji na aktualnie obowiązujące oraz zaktualizowano wskaźniki. Do opracowania Bilansu wykorzystano dane zebrane w drodze ankietowania z wydziałów Urzędu Miasta jak również miejskich jednostek organizacyjnych.

Bilans klimatyczny dla Miasta Bydgoszczy został przyjęty uchwałą nr LXIII/1325/14  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r.”

Bilans Klimatyczny dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała RM nr LXIII 1325/14