Bilans Klimatyczny dla miasta Bydgoszczy za rok 2014 podsumowuje realizację działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta w ciągu minionego roku. Celem raportu jest monitorowanie działań przewidzianych w Planie Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Rada Miasta przyjmując POKASZK zobowiązała się do corocznego monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście.

Bilans klimatyczny dla Miasta Bydgoszczy został przyjęty uchwałą nr XVIII/248/15  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r.

Bilans Klimatyczny dla miasta Bydgoszczy za rok 2014