3. dystrybutory do wydawania torebek oraz zbierania odchodów psów

Stacje z woreczkami i koszami na psie odchody na ternach gminnych ustawiane są  na terenach kynoparków i w niektórych parkach.  Do obowiązków firm, z którymi miasto zawarło umowy należy utrzymywanie dystrybutorów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Aktualnie w mieście znajduje się łącznie 45 stacji z woreczkami i koszami na psie odchody.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszcz (Uchwała nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r.) „utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do podjęcia środków chroniących inne osoby przed zagrożeniem lub uciążliwością powodowaną przez zwierzęta, w szczególności poprzez natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta. Odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne”.

W Bydgoszczy w poszczególnych rejonach miasta znajdują się następujące ilości dystrybutorów:

Rejon I –  brak

Rejon II – brak

Rejon III – 4 szt.

Rejon IV – 34 szt.

Rejon V – brak

Rejon VI – 5 szt.

Rejon VII – 2 szt.

Rejon VIII – brak

Rejon IX – brak