Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Home / Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku / Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (sustainable energy and climate action plans – SECAP)

Miasto Bydgoszcz poprzez Uchwałę Nr XVII/325/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23.11.2011 r. zobowiązało się do przystąpienia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. Jest to moralne zobowiązanie do działań na rzecz ochrony klimatu oraz stanowi rezultat długoterminowej strategii Bydgoszczy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Uchwała Nr XVII/325/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23.11.2011 r.

We wrześniu 2019 r. Miasto Bydgoszcz przystąpiło do „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (Uchwała Nr XV/315/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r.). Jest to zainicjowany przez Komisję Europejską ruch na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii w celu zmniejszenia emisji CO2, na obszarze miasta, co najmniej o 40% do roku 2030, głównie przez poprawę wydajności energetycznej i większe wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Uchwała Nr XV/315/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r.

Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz klimatu i energii na poziomie miast.

Zgodnie z zasadami „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” sygnatariusze Porozumienia są zobowiązani do przedkładania raportów z wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”, co dwa lata, począwszy od dnia przyjęcia Planu”.

Plan na rzecz zrównoważonego energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy został przyjęty Uchwałą Nr XLV/961/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała XLV/961/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r.

 

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz