30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji CEEB
Wpis

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczy właścicieli i zarządców lokali. Deklaracji podlegają budynki mieszkalne i niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła. Osobom, które nie wypełnią deklaracji, grozi kara w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została udostępniona w Internecie 1lipca 2021 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył...

7 czerwca 202221 czerwca 2022by