Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady zmieszane np. meble, wykładziny, wózki, wanny, miski, opakowania po sprzęcie RTV, meble ogrodowe, skrzynki, doniczki itp.

Odpady wielkogabarytowe oraz w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieramy od mieszkańców Bydgoszczy oraz od użytkowników ogródków działkowych (innych nieruchomości niezamieszkałych w tym zakresie nie obsługujemy).

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą przekazać wytworzone na terenie gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób następujący:

a) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranemu przez Miasto Bydgoszcz do obsługi danego sektora; odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów;

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do odbioru od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do godziny 6.00 w dniu odbioru odpadów. Odpady należy wystawić przed granice nieruchomości lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej, przy wiacie śmietnikowej.

b) do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przy:

  • ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.),
  • ul. Smoleńskiej 154 wjazd od Nowotoruńskiej (PUK Corimp Sp. z o.o.),
  • ul. Podmiejskiej 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.).

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia odcinka poświęconemu odpadom wielkogabarytowym.