Slider PSZOK 3
slide2-1920

Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

slide-pojemniki-1920

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Sprzątanie Świata 2018- wyniki
Sprzątanie Świata 2018- wyniki

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”. Do akcji przystąpiło 14.515 dzieci...

Punkty skupu surowców wtórnych
Punkty skupu surowców wtórnych

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z...

Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach
Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach

W bieżącym roku wiele zmian zaszło na bydgoskich cmentarzach komunalnych. Postawiono tablice z planami cmentarzy. Zainstalowano słupki granitowe z oznakowaniem kwater. Postawiono tablice z regulaminami. Zainstalowano szlaban ograniczający wjazd pojazdów...

Bulwar nad Brdą
Bulwar nad Brdą

Na bulwarze nad Brdą na odcinku od ul. Grodzkiej do Trasy Uniwersyteckiej zamontowano 30 nowych ławek. Wcześniej na tym terenie znajdowały się starsze, bardziej zniszczone ławki. Jest to kolejny element...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz