Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

6 czerwca – Światowy Dzień Zielonych Dachów
6 czerwca – Światowy Dzień Zielonych Dachów

Dlaczego Bydgoszcz mówi o zielonych dachach? Człowiek od wieków stanowi część przyrody. Od dawna też przekształca ją, dostosowuje i wykorzystuje do swoich potrzeb. Często powoduje w ten sposób nieodwracalne negatywne...

Zadbajmy wspólnie o los miejskich ptaków
Zadbajmy wspólnie o los miejskich ptaków

Walczą z komarami, umilają czas swoim śpiewem w parkach i na osiedlach – właśnie trwa okres lęgowy miejskich ptaków. Dowiedz się, jak można chronić te dzikie zwierzęta, które mają swoje...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Czysta Bydgoszcz