Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Uwaga od 1 lipca nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK
Uwaga od 1 lipca nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK

Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK należy zabrać dowód zapłaty za śmieci (tak samo jak przy poborze BIG BAGa). Właściciele domków – potwierdzenie zapłaty za śmieci, właściciele...

Sprawozdanie z realizacji projektu „Czy to SmoK, czy SmoG?”
Sprawozdanie z realizacji projektu „Czy to SmoK, czy SmoG?”

Projekt rozszerzenia profilaktycznego programu ekologicznego pt. Czy to SmoK, czy SmoG? dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych realizowany jest od roku 2017. Obecnie w rozszerzonej formule projektu...

Uroczysta Gala podsumowująca konkursy i akcje ekologiczne
Uroczysta Gala podsumowująca konkursy i akcje ekologiczne

W dniu 12 czerwca 2019 r dostały wręczone nagrody placówkom, które brały udział w konkursach i akcjach ekologicznych w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody zostały wręczane za udział w następujących akcjach:...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz