Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych
Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych

W dniu 6 sierpnia 2019 r w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych podczas którego omówione zostały nowe zasady w dostarczaniu odpadów...

Uwaga! Właściciele posesji przy ul. Jeżynowej
Uwaga! Właściciele posesji przy ul. Jeżynowej

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na ul. Jeżynowej oraz utrudnieniami w transporcie pojemników, odpady komunalne powstałe na Państwa nieruchomościach należy umieszczać w pojemnikach zbiorczych ustawionych w dwóch punktach:...

Uwaga od 1 lipca nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK
Uwaga od 1 lipca nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK

Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK należy zabrać dowód zapłaty za śmieci (tak samo jak przy poborze BIG BAGa). Właściciele domków – potwierdzenie zapłaty za śmieci, właściciele...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz