Slider PSZOK 3
slide2-1920

Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

slide-pojemniki-1920

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Dobre praktyki – edukacja i recykling tworzyw sztucznych
Dobre praktyki – edukacja i recykling tworzyw sztucznych

Cieszymy się, że w naszym regionie są firmy, które angażują się w działania ekologiczne i edukacyjne. Jedną z nich jest PLAST-MAR z Balczewa, gdzie oprócz działalności podstawowej polegającej na przetwarzaniu...

Szkolenie dla koordynatorów Leśnej Szkoły Skarbów
Szkolenie dla koordynatorów Leśnej Szkoły Skarbów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych uczestniczących w realizacji miejskiego projektu edukacyjnego „LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW” 13 listopada 2018 w godzinach 16.00 – 18.00 w Kujawsko-Pomorskim...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz