Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Bydgoskie Granty Ekologiczne 2020 przyznane
Bydgoskie Granty Ekologiczne 2020 przyznane

Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże...

Terminy odbioru odpadów przez firmę „Komunalnik”
Terminy odbioru odpadów przez firmę „Komunalnik”

Informujemy, iż odbiór odpadów komunalnych w sektorach, gdzie odbierał do tej pory Remondis tj.sektor 2 (osiedle: Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście, Nowy Fordon), sektor 4 (osiedle: Bielawy, Bocianowo-Śródmieście-Stare M.) oraz sektor 5 (osiedle:...

Płazy pod eskortą
Płazy pod eskortą

Tegoroczna aura dała się we znaki płazom, które jeszcze bardziej potrzebują naszej pomocy. Od ośmiu lat Miasto Bydgoszcz organizuje akcje przenoszenia migrujących płazów w Łęgnowie. Wzdłuż ul. Łęgnowskiej zbudowano ogrodzenie...

Wymiana pojemników – odpowiadamy na pytania mieszkańców
Wymiana pojemników – odpowiadamy na pytania mieszkańców

Obecnie w mieście trwa wymiana ponad 40 tysięcy pojemników na odpady. Zastępca prezydenta Michał Sztybel odpowiedział na najczęściej pojawiające się pytania, w tym dotyczące bezpieczeństwa odpadów z miejsc kwarantanny. Zapraszamy...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Czysta Bydgoszcz