Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Mała Forma Sceniczna 2019 – kolejność występów
Mała Forma Sceniczna 2019 – kolejność występów

W dniu 18 marca 2019r. o godz.1630 w sali Gimnazjum nr 27 przy ul. Kruszwickiej 2 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie organizacyjne. Na spotkaniu zostały omówione zasady przeprowadzenia konkursu oraz...

Akty wandalizmu na gminnych obiektach rekreacyjno–sportowych
Akty wandalizmu na gminnych obiektach rekreacyjno–sportowych

Na początku marca (prawdopodobnie w dniach 2 – 4.03.2019r.) nie zidentyfikowani do tej pory sprawcy całkowicie zniszczyli ogrodzenie placu zabaw przy ulicy ks. Józefa Schulza na osiedlu Błonie. Obiekt rekreacyjno-sportowy...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz