Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Odpocznij w pierwszym w mieście parku kieszonkowym
Odpocznij w pierwszym w mieście parku kieszonkowym

Na zieleńcu u zbiegu ulic Mickiewicza i Gdańskiej powstał pierwszy w mieście park kieszonkowy. Miniogród ma być miejscem odpoczynku i relaksu w otoczeniu przyrody. Pierwszy taki park powstał w Bydgoszczy...

Wszystkie PSZOKi miejskie otwarte dla mieszkańców
Wszystkie PSZOKi miejskie otwarte dla mieszkańców

Od 15 kwietnia działają już wszystkie trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Jasiniecka 7A, tel. 52 506 59 24 ul. Ołowiana 43, tel. 52 506 59 23 ul. Inwalidów...

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”
Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 15...

Od 15 kwietnia odbieramy odpady zielone
Od 15 kwietnia odbieramy odpady zielone

Uprzejmie informujemy, że kolejny sezon odbioru odpadów zielonych od mieszkańców rozpoczynamy 15 kwietnia. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów zielonych. Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 34%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz