Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Wolne miejsca w projekcie „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli
Wolne miejsca w projekcie „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli

Informujemy, że w „Projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli są jeszcze wolne miejsca. „Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki...

Kolor ma znaczenie
Kolor ma znaczenie

Miasto Bydgoszcz zachęca nauczycieli klas I-III oraz IV-VI do przeprowadzenia z uczniami lekcji o nowych zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowe zasady będą obowiązywały w całej Polsce od 1 stycznia 2020...

UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH I TERMINACH ICH SKŁADANIA!
UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH I TERMINACH ICH SKŁADANIA!

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmiany między innymi w następującym zakresie: Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Ustawa...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz