slide2-1920

Widzisz zanieczyszczenie?
Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

slide-pojemniki-1920
slider zglos zanieczyszczenie

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Nowa instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym przy  ul. Wiślanej
Nowa instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasto wbudowało na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej  instalację wodociągową z 25 punktami czerpalnymi. W połowie roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę , którego zadaniem...

Odbiory odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego
Odbiory odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego

W tym tygodniu odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy z następujących osiedli: Jachcice – 16.10. Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto – 18.10, 19.10 i 20.10. Wyżyny – 18.10...

Oczyszczanie chodników z liści
Oczyszczanie chodników z liści

Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. liści) z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, służących dla ruchu pieszego. Odpady zielone w postaci...

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
Czysta Bydgoszcz