Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Zapraszamy na lekcje ekologiczne w PSZOK
Zapraszamy na lekcje ekologiczne w PSZOK

Miasto Bydgoszcz zaprasza dzieci i młodzież wraz z nauczycielami na lekcje ekologiczne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą dlaczego odpady komunalne powstające w domach należy...

Konkurs na zbiórkę nakrętek
Konkurs na zbiórkę nakrętek

Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przeprowadza konkurs na zbiórkę nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych. Konkurs trwać będzie od września br. do...

Konkurs zbiórka baterii
Konkurs zbiórka baterii

Miasto Bydgoszcz przy współpracy ze Spółką  Remondis z Bydgoszczy zajmującą się zbiórką zużytych baterii zaprasza do udziału w konkursie na zbiórkę zużytych baterii. Konkurs trwać będzie od września br. do...

Sprzątanie Świata 2019
Sprzątanie Świata 2019

Miasto Bydgoszcz zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”. Jej finał nastąpi w trzeci weekend września. W związku z tym proponujemy przeprowadzenie akcji w placówce w terminie 20-23...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%
2018 35%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz