Wpisz szukaną frazę


Aktualności

Data publikacji 2016-04-27

EKOLOGICZNY I RODZINNY ZYGZAK Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI

Podczas niedzielnego spotkania w Pałacu Młodzieży dzieci oglądały tematycznie wybrane, a związane z ekologią bajki z serii Bolek i Lolek, Reksio i Parauszek.

więcej

Data publikacji 2016-04-21

"LISTY DLA ZIEMI" W BYDGOSZCZY

W dniu 19 kwietnia br. w Bydgoszczy odbyła się akcja ekologiczna pn. „Listy dla Ziemi" zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Fundację Ekologiczną ARKA. W imprezie uczestniczyło ok. 200 uczniów ze szkół podstawowych nr: 20, 37 i 56.

więcej

Data publikacji 2016-04-20

SPACER PO ŚRÓDMIEJSKICH ALEJACH DRZEW

Licznie posadzone drzewa na terenach zieleni miejskiej kwitną lub za chwilę zaczną kwitnąć. Zachęcamy do spacerów w otoczeniu atrakcyjnie kwitnących drzew. Tego typu drzewa znajdują się między innymi w Śródmieściu.

więcej

Data publikacji 2016-04-19

BYDGOSKIE GRANTY EKOLOGICZNE PRZYZNANE!

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy powstał Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

więcej

Data publikacji 2016-04-15

PROGRAM KAWKA III

W związku z zapytaniami dotyczącymi dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji w ramach konkursu KAWKA III informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obecnie prowadzi ocenę 13 wniosków złożonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Data publikacji 2016-04-11

OGRODY SPOŁECZNE

Miasto Bydgoszcz w 2016 roku dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW podejmie się stworzenia pilotażowych ogrodów społecznych na terenie Miasta, które zapoczątkowałyby ideę ogrodnictwa „wspólnotowego". Idea ta jest powszechna w wielu krajach na całym świecie i staje się coraz bardziej popularna w Polsce.

więcej

Data publikacji 2016-04-11

OGRODY ROD Z KANALIZACJĄ MIEJSKĄ

Rada Miasta Bydgoszczy, uchwałą nr XXVII/499/16 z dnia 23 marca 2016 r., przyjęła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

więcej

Data publikacji 2016-04-11

PORZĄDKUJEMY PLACE ZABAW

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozpoczął akcję polegającą na ustaleniu lokalizacji, a następnie naprawie bądź likwidacji starych, zniszczonych, nieużytkowanych urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.  

więcej

Data publikacji 2016-04-11

MIASTO BEZ AZBESTU

Miasto Bydgoszcz otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesę udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy".

więcej

Data publikacji 2016-04-04

WIOSNA W PARKACH

W ubiegłym tygodniu w zrewitalizowanym, w 2015 r. parku Jana Kochanowskiego przeprowadzano wiosenne prace ogrodnicze (m. in. uzupełniano kwietniki o nasadzenia stokrotek, bratków i niezapominajek oraz przycinano róże).

więcej

 

Copyright © 2009 Urząd Miasta Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Talem Technologies - Pozycjonowanie stron