Slider
Slider PSZOK 3
slide2-1920

Widzisz zanieczyszczenie?

Czekamy na twoje zgłoszenie!

ZGŁOŚ ZANIECZYSZCZENIE

slide-pojemniki-1920

Zgłoś problem

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?
Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?

Aktualny rok będzie ostatnim, kiedy będziemy segregować śmieci według dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2020r. czeka nas zmiana, do której już dziś miasto przygotowuje się we współpracy z mieszkańcami. Zmiany...

Badania potwierdziły jakość miodów miejskich
Badania potwierdziły jakość miodów miejskich

Dążąc do popularyzacji produkcji miodu, Miasto Bydgoszcz zleciło wykonanie badań próbek miodu z trzech pasiek znajdujących się na terenie Bydgoszczy. Chcieliśmy mieć pewność, również z uwagi na rozpoczęcie drugiej fazy...

Punkty skupu surowców wtórnych
Punkty skupu surowców wtórnych

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z...

Choinki odbieramy w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych
Choinki odbieramy w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że odbiór choinek od mieszkańców będzie realizowany bez dodatkowych opłat w terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy wywozu dla osiedli Nowy Fordon, Bydgoszcz...

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w Bydgoszczy

*Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz.645).

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2013 rok: 12%
  • 2014 rok: 14%
  • 2015 rok: 16%
  • 2016 rok: 18%
  • 2017 rok: 20%
  • 2018 rok: 30%
  • 2019 rok: 40%
  • 2020 rok: 50%
2013 16%
2014 21%
2015 29%
2016 24%
2017 23%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Gra edukacyjna

Czysta Bydgoszcz