Zużyte baterie zbieramy selektywnie i przekazujemy do miejsc zbiórki wyposażonych w pojemniki przewidziane do zbierania baterii.

Pojemniki mogą być umieszczone na terenie:

  • placówek handlowych sprzedających baterie,
  • placówek szkolnych,
  • obiektów użyteczności publicznej (np. pojemnik do zbiórki zużytych baterii znajduje się w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65),

Zużyte baterie mieszkańcy Bydgoszczy mogą przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego zużytych baterii nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne ?

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje takie jak rtęć, cynk, mangan, kadm i wymagają oddzielnego przetwarzania. Tylko selektywna zbiórka zużytych baterii do odrębnych pojemników gwarantuje ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska i daje możliwość ich dalszego przetworzenia, połączonego z wychwyceniem szkodliwych substancji np. rtęci, kadmu, cynku oraz odzyskania materiałów wykorzystanych do produkcji baterii np. metali.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się:
3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Czy wiesz, że 1 mała bateria guzikowa może skazić 1m3 gleby i zatruć 400 l wody ?