Akcja ekologiczna „Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie” 2020 – wstrzymana

AKTUALIZACJA WPISU. 13.03.2020 r.  Ze względu na zaistniałą sytuację wstrzymujemy konkretne działania. Kiedy sytuacja wróci do normy będziemy kontynuować akcje sprzątania.

Z początkiem wiosny kontynuujemy akcję „Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie”. Zachęcamy bydgoszczan do wspólnego sprzątania najbliższej okolicy – społecznego dbania o miejskie tereny: naszych osiedli, ulic i skwerów. Wystarczy zapoznać się z regulaminem akcji oraz wypełnić elektroniczny formularz na stronie: www.bydgoszcz.pl/wyzwanie.

W pierwszej kolejności, aby wziąć udział w akcji, mieszkańcy muszą spośród siebie wyznaczyć koordynatora akcji, który będzie odpowiedzialny za kontakt z Urzędem Miasta i sprawy organizacyjne w celu jej przeprowadzenia. W ramach akcji mogą być sprzątane wyłącznie tereny miejskie. Po wysłaniu zgłoszenia, pracownicy Urzędu Miasta, zweryfikują czy dany miejski  teren może być zakwalifikowany do udziału w akcji społecznego sprzątania. Koordynator w ciągu tygodnia od zgłoszenia, otrzyma odpowiedź zwrotną, ze szczegółowymi warunkami realizacji akcji.

Miasto Bydgoszcz przekaże worki do zbierania śmieci i rękawice oraz zapewni odbiór i unieszkodliwienie odpadów. Każdy uczestnik akcji „Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie” otrzyma upominek.
Wypełniony formularz można także wysłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl.

Skontaktuj się z nami, porozmawiamy na temat szczegółów: eko@um.bydgoszcz,pl, telefon: 52 58 59 211, 52 58 58 482

Akcja „Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie” jest adresowana do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, którzy chcą razem z nami zadbać o nasze miasto. Jednocześnie zachęcamy by każdy mieszkaniec dbał o wspólne przestrzenie, nie tylko akcyjnie, ale również codziennie.

Szczegóły:

Regulamin Podejmij wyzwanie

Załącznik nr 1 – zgłoszenie

Załącznik nr 2 – RODO