Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy osiedli:

  • Nowy Fordon
  • Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
  • Bielawy
  • Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto
  • Okole
  • Czyżkówko
  • Smukała-Opławiec-Janowo
  • Piaski
  • Flisy
  • Osowa Góra

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Miasto Bydgoszcz zostało zobowiązane do wyboru oferty PHU Komunalnik Sp. z.o.o. na odbiór odpadów w trzech z dziewięciu sektorów miasta.

Firma będzie odbierała odpady komunalne z ww. osiedli od 1 kwietnia br., a obecnie jest w trakcie rozstawiania ponad 40 tysięcy nowych pojemników. Harmonogramy odbioru odpadów pozostają bez zmian. 

W przypadku pojawienia się problemów, jak np. brak pojemnika w czasie dłuższym niż 48 h, prosimy o kontakt na adres odpady@um.bydgoszcz.pl. Wszystkie Państwa zgłoszenia są analizowane przez inspektorów Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz przekazywane firmie Komunalnik.

Jeśli pojawią się jakichkolwiek wątpliwości dotyczące realizacji zadań określonych w umowie z odbiorcą odpadów, Miasto Bydgoszcz będzie podejmować stosowne działania.

Dziękujemy za wszystkie, przesłane do tej pory opinie.