druga_szansa
ekoprojekty
nowe zasady segregacji
Slide background

 

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Zimowe EkoFerie rozpoczęte!
Zimowe EkoFerie rozpoczęte!

W poniedziałek, 19 lutego odbyły się pierwsze ekologiczne zajęcia adresowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta w trakcie tegorocznych ferii zimowych....

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w Bydgoszczy

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2021 rok: 20%
  • 2022 rok: 25%

*Wymagania wynikające  z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2021 25%
2022 37%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami

DYREKTOR KLAUDIA SUBUTKIEWICZ
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój nr 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia
52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego )
0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz