druga_szansa
ekoprojekty
nowe zasady segregacji
Slide background

 

Chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z formularza

Sprawdź gdzie wyrzucić odpad

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Uwaga na zwierzęta podczas lata!
Uwaga na zwierzęta podczas lata!

Zbliża się kolejna fala upałów, która stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla naszych czworonożnych przyjaciół. Wysokie...

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w Bydgoszczy

Poziom wymagany w poszczególnych latach:

  • 2021 rok: 20%
  • 2022 rok: 25%
  • 2023 rok: 35%

*Wymagania wynikające  z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2021 25%
2022 37%
2023 37%

Czysta Bydgoszcz w liczbach

0 Długość jezdni objętych oczyszczaniem [km]
0 Liczba przystanków komunikacji publicznej objętych oczyszczaniem [szt.]
0 Powierzchnia parków [ha]
0 Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]
0 Liczba koszy parkowych [szt.]

Wyszukiwarka odpadów
Wyszukiwarka odpadów

Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami

DYREKTOR KLAUDIA SUBUTKIEWICZ
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój nr 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia
52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego )
0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz