6 czerwca – Światowy Dzień Zielonych Dachów

Dlaczego Bydgoszcz mówi o zielonych dachach?

Człowiek od wieków stanowi część przyrody. Od dawna też przekształca ją, dostosowuje i wykorzystuje do swoich potrzeb. Często powoduje w ten sposób nieodwracalne negatywne skutki w swoim otoczeniu. Zmniejszenie bioróżnorodności, zabudowywanie terenów zielonych, zanieczyszczone powietrze, susza, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, upalne lata to tylko niektóre zagrożenia naszej planety. Coraz częściej jednak dostrzegamy naszą zależność od przyrody i zaczynamy doceniać walory terenów zielonych. Zieleń staje się elementem składowym miasta i ważnym narzędziem łagodzenia i adaptacji miast do zmian klimatu. Niewystarczającą liczbę miejskich terenów zieleni mogą rekompensować właśnie zielone dachy.

W Bydgoszczy jest kilka przykładów takiej infrastruktury: Przystań Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej,  Szpital Uniwersytecki  im A. Jurasza, cz też Szkoła Podstawowa nr 31 przy  ul. Karłowicza. Na terenie Bydgoszczy jest około 8000 m2 zielonych dachów a przewidywane jest powstawanie około 10000 m2 rocznie. Zielone ogrody będą powstawały głównie na nowych budynkach  wielorodzinnych.

Poza tym Bydgoszcz od października 2018 roku bierze udział w międzynarodowym projekcie GRAD – „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – niemieckie inspiracje dla Polski”. Jego celem jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowania w polskich miastach opracowania wzorcowych Planów rozwoju zielonych dachów.

Z okazji święta most na trasie Uniwersyteckiej zostanie podświetlony na zielono

Jakie zalety mają zielone dachy i dlaczego warto je zakładać nie tylko na nowych budynkach?

  1. chłoną i oczyszczają wodę deszczową
  2. oczyszczają powietrze
  3. obniżają temperaturę otoczenia
  4. zwiększają efektywność działania paneli słonecznych
  5. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku
  6. przedłużają trwałość dachu
  7. zwiększają bioróżnorodność
  8. poprawiają samopoczucie, redukują stres
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz