Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” – 2017

Wzorem lat ubiegłych Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadzi akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło brzmi „Nie ma śmieci – są surowce”.

Szczegóły akcji tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz