Akcje sprzątania – nowa edycja

Od 1 marca rozpoczęła się kolejna edycja miejskich akcji sprzątania. Zapraszamy do udziału w dwóch projektach – „Podejmij Wyzwanie” i „Ekokluby”.

Celem akcji jest promowanie zachowań proekologicznych, motywacja do podejmowania działań na rzecz poprawy czystości najbliższego otoczenia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Akcje sprzątania są także ważnym elementem edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Podejmij Wyzwanie” to akcja, w której mogą brać udział zorganizowane grupy i wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Działanie polega na zgłoszeniu zaśmieconego miejsca w Bydgoszczy, a następnie posprzątaniu tego terenu. Uczestnicy otrzymują worki do zbierania odpadów oraz rękawice. Miasto Bydgoszcz organizuje odbiór odpadów po akcji, a także przekazuje upominki dla uczestników akcji. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Akcja „Ekokluby” dedykowana jest zawodnikom bydgoskich klubów sportowych, którzy nie ukończyli 21 lat. Wszystkie kluby sportowe, które zgłoszą się i posprzątają zaśmiecony teren, otrzymają voucher w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego lub działalność statutową służącą młodym sportowcom. Klub sportowy może otrzymać maksymalnie dwa vouchery w roku. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

   

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz