Blisko 500 nowych drzew w Fordonie

Rozpoczyna się duży zakres nasadzeń zastępczych wzdłuż bydgoskich ulic. Najwięcej agrotechnicznych prac realizowanych będzie w Fordonie. Skupiska drzew ozdobią m.in. pętlę tramwajową Niepodległości. Przybywa drzew na osiedlu Tatrzańskim.

Fordońskie nasadzenia to przede wszystkim efekt rekompensat przyrodniczych związanych z budową nowego centrum logistycznego na dawnych terenach przemysłowych po zakładach chemicznych. Inwestor został zobowiązany do zasadzenia dorodnych 478 drzew. Efektem będzie szereg zielonych zmian w przestrzeni fordońskich osiedli. Część nasadzeń już trwa. Wzdłuż ul. Lawinowej na osiedlu Tatrzańskim sadzone są glediczje trójcierniowe. W najbliższym czasie wzdłuż ul. Andersa i na pętli tramwajowej Niepodległości dosadzonych zostanie ponad 400 szt. drzew takich jak: dęby bezszypułkowe, brzozy pożyteczne, klony czerwone, glediczje trójcierniowe i sosny czarne. Szereg drzew ozdobi również okolice ul. Salezjańskiej. Część nasadzeń kompensacyjnych realizowana będzie poza Fordonem, m.in. przy  ul. Jagiellońskiej, gdzie dosadzone zostaną wiśnie piłkowane.

Równocześnie trwają też nasadzenia, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To między innymi dzięki nim ulica Pelplińska na osiedlu Tatrzańskim zmienia się w aleję obsadzoną klonami polnymi. Wcześniej nasadzenia w oparciu o tę dotację pozwoliły upiększyć m.in. ulice Leśną, Zygmunta Augusta, Władysława IV, Bolesława Chrobrego i park nad Starym Kanałem.

Nie tylko Fordon

Warto podkreślić, że prace agrotechniczne wykonywane są obecnie m.in. przy sadzeniu roślin cebulowych na pasach zieleni przy ul. Toruńskiej, Fordońskiej, Lewińskiego.  Szereg prac realizowanych jest również na pętli przy ul. Glinki. Więcej informacji o zakresie tych nasadzeń znajduje się TUTAJ.

Wcześniej zleciliśmy duży zakres nasadzeń związany przede wszystkim z:

  • alejami i zielenią przy ulicach
  • realizacją projektów zgłoszonych w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski
  • dokończeniem prac agrotechnicznych przy rozbudowanej ul. Kujawskiej
  • rewitalizacją skweru Inwalidów Wojennych na Leśnym

Zielona Bydgoszcz

Udział lasów, parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta w Bydgoszczy wynosi 34,7%. Odsetek ten pozwala naszemu miastu uplasować się w pierwszej dziesiątce najbardziej zielonych dużych polskich miast. Jeszcze lepiej statystyka wygląda, jeśli chodzi o udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta (z wyłączeniem lasów). W tym zestawieniu Bydgoszcz zajmuje czwarte miejsce. Udział terenów zielonych, bez lasów, w Bydgoszczy wynosi 7,6%. Kompleksowe projektowanie miejskiej zieleni to długi, ale ważny proces. Między innymi dlatego Miasto Bydgoszcz, wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz norweskim miastem Oslo przystąpiło do realizacji projektu międzynarodowego „Bez lipy!”. Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wypracowane zostaną standardy zarządzania zielenią w mieście. Więcej o projekcie TUTAJ.

[źródło: Bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz