Bydgoski Grant Ekologiczny 2024 – nabór wniosków

BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY edycja 2024

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Nabór wniosków trwa do 11 marca 2024 r.

O Grant mogą ubiegać się:

 • przedszkola i szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • rady osiedli.

ZAGADNIENIA PRIORYTETOWE W 2024 R.:

 1. Ochrona i poprawa stanu atmosfery.
 2. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście.
 3. Ślad węglowy.
 4. Przyroda w mieście.

WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZENIA WNIOSKU DO OCENY:

 1. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w regulaminie.
 2. Złożenie aktualnego, prawidłowo wypełnionego formularza wniosku.
 3. Zgodność z jednym, wybranym zagadnieniem priorytetowym.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (18 PKT):

 1. Cele do zrealizowania ( 0 – 3 pkt)
 • 0 pkt – cele niejasne, trudne do realizacji w zaplanowanym czasie;
 • 1 pkt – cele konkretne, spójne, ale ich realizacja jest słabo wykonalna;
 • 2 pkt – cele konkretne, częściowo spójne, możliwe do realizacji;
 • 3 pkt – właściwie zdefiniowane cele, mierzalne i możliwe do realizacji w zaplanowanym czasie;
 1. Zasięg działania (1-5 pkt):
 • 1 pkt – działanie obejmujące wybrane grypy/ klasy instytucji wnioskującej;
 • 2 pkt – działanie obejmujące całą instytucję wnioskującą;
 • 3 pkt – działanie obejmuje co najmniej 3 placówki;
 • 4 pkt – działanie o zasięgu osiedlowym;
 • 5 pkt – działanie o zasięgu miejskim;
 1. Wartość merytoryczna przedsięwzięcia (1 – 4 pkt):
 • 1 pkt – niezrozumiała koncepcja działania, brak spójności planowanych działań, nieskomplikowana formuła, powielane metody pracy i mała atrakcyjność projektu;
 • 2 pkt – czytelna koncepcja działania, projekt ciekawy, ale oparty o mało różnorodne metody
  i formy pracy, niejasno określony przebieg działań, wartość poznawcza jest dobra;
 • 3 pkt – czytelna i precyzyjna koncepcja działania, projekt ciekawy i obejmujący dosyć różnorodne metody i formy pracy, wartość poznawcza bardzo dobra;
 • 4 pkt – czytelna, precyzyjna koncepcja działania, właściwie dobrane, różnorodne, nowatorskie
  i właściwie dobrane metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne, projekt innowacyjny, bardzo atrakcyjny i o wysokiej wartości poznawczej;
 1. Efekt ekologiczny (1 – 3 pkt):
 • 1 pkt – niski wzrost świadomości ekologicznej uczestników, brak widocznych efektów realizacji projektu w instytucji wnioskującej;
 • 2 pkt – wyraźny wzrost świadomości ekologicznej uczestników, niewielkie widoczne efekty realizacji działania, ale możliwe wykorzystanie projektu w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz;
 • 3 pkt – wysoki wzrost świadomości ekologicznej uczestników, widoczne w instytucji efekty materialne i niematerialne uzyskane w wyniku realizacji projektu, możliwość wykorzystania projektu
  w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz;
 1. Planowany budżet projektu (0 – 3 pkt):
 • 0 pkt – wydatki nie wynikają z opisu działań;
 • 1 pkt – wydatki częściowo wynikają z opisu działań;
 • 2 pkt – wszystkie wydatki wynikają z opisu działań, ale są nieprecyzyjne;
 • 3 pkt – wydatki wynikają z opisu działań i są precyzyjnie określone.

  Wniosek o Grant można złożyć na adres:

1) Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15,

bud. C, pok. 206
85-130 Bydgoszcz

2)  poprzez ePUAP: /umb/SkrytkaESP

 

Warto wiedzieć:

Bydgoski Grant Ekologiczny powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zgłoszonych przedsięwzięć.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin BGE
 2. Wniosek
 3. Potwierdzenie odbioru nagród
 4. Sprawozdanie
 5. RODO

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz