Złóż wniosek o Bydgoski Grant Ekologiczny

Trwa nabór wniosków o Bydgoski Grant Ekologiczny. Wyróżnieni zostaną ci, którzy działają na rzecz ochrony środowiska, podejmują proekologiczne działania i propagują zasady zrównoważonego rozwoju.

Bydgoski Grant Ekologiczny powstał w 2016 roku z inicjatywy prezydenta Rafała Bruskiego jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji proekologicznych działań.

O grant mogą ubiegać się przedszkola i szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje i rady osiedli.

W tym roku promowane będą tematy związane z wpływem człowieka na zmiany klimatu, jakie zagrożenia ze sobą niosą, jak można je spowolnić oraz przystosować się do nich. Ponadto wysoką notę mają szanse otrzymać te wnioski, które dotyczyć będą szerzenia idei ochrony przyrody, właściwego stosunku ludzi do zwierząt, oraz tworzenie azyli, domków dla dzikich zwierząt m.in. jeży, ptaków czy owadów. Również edukacja w zakresie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt, roślin będzie mogła zostać promowana.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Na realizację zadania przewidziano 30 tys. zł.

Nabór  wniosków trwa do 10 marca 2018 r.

Szczegóły dostępne na stronie Bydgoszczy tutaj

żródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz