Bydgoskie Granty Ekologiczne edycja 2022 PRZYZNANE!

Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

W tegorocznym naborze złożono 55 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na kwotę 100 500 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 34 grantów na łączną kwotę 59 800  złotych.

Tematy priorytetowe:

  1. Zieleń w mieście na straży klimatu.

Liczba przyznanych grantów: 11

  1. Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście.

Liczba przyznanych grantów: 14

  1. Wodę chronimy – suszy nie lubimy.

Liczba przyznanych grantów: 9

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli złożyć wnioski na Bydgoski Grant Ekologiczny! Szczególnie gratulujemy zdobywcom grantów!

Przyznane granty – tabelka do pobrania

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz