Bydgoskie Granty Ekologiczne – wyniki naboru

Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

W tegorocznym naborze złożono 55 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na kwotę 102 395 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 42 grantów na łączną kwotę 60 000  złotych.
Tematy priorytetowe:

 1. Razem dla czystego powietrza.
  Liczba przyznanych grantów: 11
 2. Stop dla zmian klimatu.
  Liczba przyznanych grantów: 3
 3. Woda w mieście.
  Liczba przyznanych grantów: 7
 4. Bioróżnorodność bogactwem miasta.
  Liczba przyznanych grantów: 21

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli złożyć wnioski na Bydgoski Grant Ekologiczny w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii! Szczególnie gratulujemy zdobywcom grantów!

Jednocześnie informujemy, że za sprawą Projektu BeePathNet, wszystkie placówki, które otrzymały grant mają możliwość odebrania w Urzędzie Miasta mieszanki roślin miododajnych do zasiania (lebiodka pospolita, chaber bławatek, mak polny, szałwia łąkowa, macierzanka piaskowa, złocień zwyczajny – 25 g) wraz z przewodnikiem o pszczołach pt. Miód nie jest najważniejszy autorstwa Dawida Kilona, bydgoszczanina, biologa, miłośnika pszczół  oraz ilustratora i fotografa przyrody. Pomocnik jak siać i więcej o projekcie BeePathNet na stronie Projektu.

Chęć odbioru powyższego zestawu można zgłaszać telefonicznie (tel. 52 58 58 217) lub mailowo do dnia 16 kwietnia.

Przyznane granty – tabela TUTAJ.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz