Centrum Kreatywności – operator poszukiwany

Centrum Kreatywności  to miejsce do prowadzenia działalności otwartej dla mieszkańców i promującej sektor przemysłów kreatywnych tj. związanych z rzemiosłem – katalog usług o charakterze otwartym. Preferowane branże w Centrum Kreatywności: wyrób biżuterii, ceramiki, krawiectwo, szewstwo, dziewiarstwo, introligatorstwo, sitodruk, druk, kaletnictwo, projektowanie mody, modniarstwo, tapicerstwo, renowacja mebli i inne wyroby rzemieślnicze np. wyrób mydła, świeczek.

Miasto Bydgoszcz udostępnienia lokal do prowadzenia Centrum Kreatywności bez pobierania opłat za czynsz, a Operator zobowiązany jest do ponoszenia kosztów za utrzymanie lokalu tj. kosztów mediów, wywozu odpadów.

Ogłoszenie konkursu związane jest z utrzymaniem okresu trwałości rezultatów międzynarodowego projektu o akronimie Forget Heritage, realizowanego w latach 2016 – 2019 przez Miasto Bydgoszcz. Projekt dotyczy innowacyjnych sposobów zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez wykorzystanie potencjału kreatywnych młodych ludzi celem aktywizacji opuszczonych budynków w centrum miasta.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zadań przedstawionych w ofercie, do dnia 31 grudnia 2026 r.

WARTO WIEDZIEĆ:

W trakcie realizacji projektu zostały opracowane podręczniki wspierające rozwój działań związanych z zarządzaniem dziedzictwem, do pobrania z oficjalnej strony projektu w wersji elektronicznej (szczegóły w Regulaminie i Wzorze oferty)  lub wersja papierowa dostępna w Biurze Aktywności Społecznej ul. Gdańska 5 lub w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206). Rekomendowane jest wykorzystanie wiedzy zawartej w podręcznikach do przygotowania ofert na Operatora Centrum Kreatywności.

KTO I DO KIEDY MOŻE SKŁADAĆ OFERTY:

W konkursie mogą wziąć udział podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.  Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

Oferty przygotowane na Wzorze oferty w formie papierowej prosimy składać osobiście lub pocztą do 30 sierpnia br. do godz. 16:00 w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C, pokój 206. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu. Dokumenty dot. konkursu wraz ze wzorem oferty dostępne są poniżej:

1. Zarządzenie Prezydenta 

2. Regulamin 

3. Załącznik nr 1 – zdjęcia lokalu 

4.  Załącznik nr 2 – mapka 

5. Załącznik nr 3 – wzór oferty PDF 

6. Załącznik nr 3 – wzór oferty (wersja do edycji)

7. Załącznik nr 4 – karta oceny 

8. Załącznik nr 5 – RODO

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2023r.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz