Ciepłe Mieszkanie – nabór wniosków

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Można uzyskać dofinansowanie na m.in. wymianę źródła ciepła czy wymianę okien w lokalach budynków wielorodzinnych. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem „Czystego Powietrza”, który był skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu może być przyznane na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródeł ciepła tj. kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze  lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym spełniającego wymagania programu.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji co lub instalacji cwu, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dokumentacja projektowa dotycząca powyższego. Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bądź dysponują do niego ograniczonym prawem rzeczowym. W zależności od osiąganych dochodów wnioskodawcy zostaną zakwalifikowani do jednego z trzech poziomów dofinansowania:

  • Poziom podstawowy – osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000 złotych. Przewidziana dotacja wynosi maksymalnie do 30% wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  15 tys. zł;
  • Poziom podwyższony – osoby fizyczne w gospodarstwie wieloosobowym o dochodzie do 1673 zł (na jednego członka gospodarstwa), a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Przewidziana dotacja do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych);
  • Poziom najwyższy – osoby fizyczne z dochodem do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (na jednego członka gospodarstwa) lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa – do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Wnioski prosimy składać w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy bądź pocztą na adres ww. Wydziału (ul. Grudziądzka 9-15).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu w ciągu 30 dni kalendarzowych. Decyzja o udzieleniu dofinansowania dotyczy wniosków ocenionych pozytywnie. Refundacja poniesionych wydatków dokonywana będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: urządzeń, materiałów i usług.

Miasto Bydgoszcz udziela dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe informacje i regulamin TUTAJ.

(źródło: bydgoszcz.pl)

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz