„Czy to SmoG czy SmoK?” – podsumowanie projektu edukacyjnego

11 czerwca podsumowany został projekt edukacyjny „Czy to SmoK, czy SmoG?” realizowany i opracowany przez Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy we współpracy z Miastem Bydgoszcz – Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska oraz Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W bieżącym roku szkolnym aktywnie do projektu przystąpiło 25 placówek oświatowych z Bydgoszczy oraz z terenu województwa. Program służy wykształcaniu świadomości zagrożeń płynących z zanieczyszczeń powietrza i stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu. Przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

W spotkaniu podsumowującym kolejny rok szkolny udział wzięli nauczyciele – koordynatorzy z placówek oświatowych uczestniczących w projekcie. Były upominki promujące zabawę na świeżym powietrzu oraz materiały promocyjne z projektu „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPING/PL. Przyznane zostały również nagrody w konkursie fotograficznym pt. Bez smogu i z humorem!

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz