Dni Przyrodnika Czwórki

Smog, niska emisja i Odnawialne Źródła Energii były głównym tematem spotkania przedstawicieli Zespołu ds. Zarządzania Energią z uczniami bydgoskich szkół podczas Dni Przyrodnika zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. W ramach projektu międzynarodowego Interreg Central Europe ENERGY@SCHOOL, którego miasto Bydgoszcz jest partnerem, aż 7 szkół otrzymało nowe laptopy, ufundowane przez projekt. Uczestnicy spotkania mieli też okazję wypróbować rowery elektryczne oraz działanie kamery termowizyjnej.

Spotkanie odbyło się w bydgoskim Centrum Odnawialnych Źródeł Energii  przy ul. Słonecznej 19 i zgromadziło uczniów, nauczycieli, lokalnych działaczy ekologicznych, przedstawicieli Rad Osiedli  oraz bydgoskiego Ratusza. Trzydniowa impreza, jako wydarzenie cykliczne, ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększanie świadomości młodych Bydgoszczan w zakresie wpływu codziennych proekologicznych zachowań na ich życie.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy Pani Katarzyna Kijewska – Południak. Prezentację na temat wpływu smogu na zdrowie, sposobach walki z nim i  działaniach zapobiegających wygłosił Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią Pan Tomasz Bońdos.

Na spotkaniu nie brakowało nagród i atrakcji. Uczniowie wzięli udział w quizie na temat smogu z upominkami ufundowanymi przez bydgoski Ratusz. Kulminacyjnym momentem było przekazanie 7 laptopów dla szkół zaangażowanych w projekt międzynarodowy Interreg Central Europe ENERGY@SCHOOL:

  1. Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
  2. Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  4. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera w Bydgoszczy
  5. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy
  6. Zespół Szkół Medycznych im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
  7. Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz