Do apteki nie tylko po leki

Warto co jakiś czas przejrzeć domową apteczkę i sprawdzić, czy nie ma w niej leków, których data ważności minęła. Co zrobić z tymi, które się już nie przydadzą?  Najprościej zanieść do jednej z bydgoskich aptek i wrzucić do specjalnego pojemnika. Miasto wyposaża wszystkie chętne apteki w pojemniki, a następnie finansuje odbiór przeterminowanych leków oraz ich utylizację. Leki z pojemników przekazywane są do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach.
Pamiętajmy, że przeterminowane mogą zawierać wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego dlatego też należy je zbierać oddzielnie. Koszt utylizacji tych odpadów jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz