Ekoprojekty – podsumowanie 2022 roku

Kontynuujemy cykl podsumowań, tym razem opisując akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców Bydgoszczy i dotyczące tematyki odpadów komunalnych.

Ekoprojekty, z założenia, powinny dotyczyć szeroko pojętej tematyki odpadowej – w szczególności segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy, a ich realizacja powinna przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej uczestników projektu. Zgodnie z regulaminem, do akcji mogą przystąpić przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki pomocnicze miasta Bydgoszczy – osiedla.

Organizatorzy projektów mogą uzyskać wsparcie finansowe do 2000 zł na realizację zadania, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w danym roku kalendarzowym. W każdym miesiącu przyznawane są maksymalnie 3 nagrody. Ocenie podlega tematyka projektu, jego efekty i zasięg, wartości materialne i niematerialne oraz czas trwania.

W minionym 2022 roku do udziału zgłosiło się dziesięciu organizatorów, którzy pomyślnie przeprowadzili szereg różnych akcji jak np. „Puszka pomysłów”, „Eko kanał – Ogród Ziołowy”, „Osiedlowy Eko-bohater – przyrodę szanuję, śmieci segreguje, dorosłych edukuje” czy „Pozyskujemy złoto ogrodnika czyli jak z bioodpadów uzyskać kompost i uzdrowić glebę”. Za wieloma ciekawymi nazwami stoją równie interesujące wydarzenia, które – co ważniejsze – uzyskały efekt znacznie trwalszy niż jednorazowy. W ramach projektów powstały na przykład przedszkolne kompostowniki, które służyć będą obserwacji i doświadczeniom przez małych ekomieszkańców czy muzealne zielniki ziołowe, umożliwiające odwiedzającym Muzeum Kanału Bydgoskiego poznawanie roślin chronionych, dziko rosnących jadalnych, przyprawowych, aromatycznych czy leczniczych. Wielokrotnie otrzymywaliśmy też informacje zwrotne, iż placówki kontynuować będą swój udział w Ekoprojektach. Biorąc pod uwagę przesyłane sprawozdania niezmiernie nas to cieszy, gdyż realizowane pomysły były naprawdę ciekawe, wszechstronne i angażujące.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami akcji pod tym adresem. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz