Ekoprojekty – wynik naboru w październiku

W naborze wniosków na EKOPROJEKTY z października przyznano środki na realizację jednego projektu pt. „Budowa ekospołeczeństwa obywatelskiego w Bydgoszczy. Rola organizacji pozarządowych”. Jego autorem jest Fundacja Zielone Jutro. Projekt obejmuje organizację warsztatów dla wolontariuszy Fundacji, w trakcie których przygotowywany będzie program dla mieszkańców Bydgoszczy na 2023 rok w zakresie akcji ekologicznych promujących zachowania proekologiczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, , angażujących lokalną społeczność w ekodziałania związane z odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia frekwencji mieszkańców biorących udział w programie „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie”.
Nagrody są przyznawane przez Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy, merytorycznie odpowiedzialnego za zadania z zakresu odpadowej edukacji ekologicznej, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród za Ekoprojekty, wprowadzonym Zarządzeniem nr 542/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 r. Zainteresowanych składaniem wniosków o nagrody zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami informacjami dot.  TUTAJ
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz