Ekoprojekty – wyniki lutowego naboru wniosków

W lutowym naborze wniosków na EKOPROJEKTY przyznano środki na realizację projektu zgłoszonego przez:

  1. Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 1 w Bydgoszczy – „Świat oczami zwierząt”

Nagrody są przyznawane przez Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy, merytorycznie odpowiedzialnego za zadania z zakresu odpadowej edukacji ekologicznej, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród za Ekoprojekty, wprowadzonym Zarządzeniem nr 542/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 r.

Zainteresowanych składaniem wniosków o nagrody zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dot. Ekoprojektów TUTAJ.plakat promujący

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz