Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla sektorów 2 i 5

Od dnia 1 lipca 2021 roku odbiór odpadów komunalnych z sektora 2: osiedle Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście oraz sektora 5 Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo, Piaski,  Czyżkówko, Okole, Flisy, Osowa Góra będzie realizowała Spółka ProNatura. Indywidualne harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na czystabydgoszcz.pl. W wersji papierowej będą one także dostarczone bezpośrednio do mieszkańców tych osiedli.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu odbiór odpadów komunalnych z tych osiedli Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.  będzie realizowała do 31.12.2023 r. 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz