Harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok

Na stronie czystabydgoszcz.pl dostępne są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok TUTAJ. Jednocześnie firmy odpadowe dostarczają mieszkańcom harmonogramy w wersji papierowej.

Nadal obowiązują złożone wcześniej deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chyba że nastąpiła jakaś zmiana m.in.

– Zmieniła się liczba osób mieszkających w Twoim domu,

– sprzedałeś nieruchomość,

– prowadzisz działalność i obecne pojemniki nie są wystarczające,

– otwierasz nową działalność lub nie prowadzisz jej pod wcześniej podanym adresem,

– zmieniłeś adres do korespondencji.

WAŻNE!! tylko do 10 dnia każdego miesiąca możesz złożyć deklarację „zmniejszającą” Twoje opłaty za miesiąc poprzedni.
Po przekroczeniu tego terminu deklaracje nie mogą zostać zatwierdzone przez Urząd.

Jak to zrobić?

  • Jeżeli mieszkasz w bloku lub kamienicy zgłoś zmianę zarządcy nieruchomości.
  • jesteś właścicielem nieruchomości wyślij deklarację pocztą lub złóż w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką OdpadamiKomunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65.

Nie masz czasu przyjeżdżać do Urzędu?
Złóż deklarację przez ePUAP na
www.um.bydgoszcz.pl

 

WAŻNE!

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. Dotyczy to także obowiązku aktualizacji danych.

 

Specjalne jednostki Urzędu Miasta prowadzą działania kontrolne w tym zakresie. Uaktualnij swoje dane aby uniknąć kary!

Formularze do pobrania oraz więcej informacji znajdziesz na stronie tutaj lub pod numerem infolinii 52 58 58 000.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz