Informacja dot. odbioru odpadów z sektora IV

Zastępca prezydenta Michał Sztybel poinformował dziś (23.07), że z dniem 1 września 2020 r., PHU Komunalnik nie będzie odbierać odpadów w sektorze IV. Wprowadzamy zmiany także w pozostałych dwóch obsługiwanych przez Komunalnika. Sektor IV obejmuje osiedla: Bielawy, Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto.

Od 1 września, sektor IV, który stanowi 40% obszaru objętego usługą firmy PHU Komunalnik, będzie obsługiwany przez inny podmiot, wybrany na podstawie prawa zamówień publicznych – mówił zastępca prezydenta, Michał Sztybel. – Zabezpieczamy także pozostałe dwa sektory obsługiwane przez firmę Komunalnik poprzez większą ilość śmieciarek odbierających odpady oraz skracamy 3-dniowy termin reklamacji do 1 dnia – dodaje.

Przypomnijmy, że obecna sytuacja związana z szeregiem nieprawidłowości przy odbiorze odpadów z trzech sektorów miasta tj. na osiedlach: Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście, Smukała-Opławiec-Janowo, Piaski, Czyżkówko, Okole, Flisy, Osowa Góra, Bielawy, Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto związana jest z niekorzystnym dla Bydgoszczy i jej mieszkańców rozstrzygnięciem Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała miastu podpisanie umowy z firmą Komunalnik.

To miasto Bydgoszcz, wykluczając z postępowania firmę Komunalnik, wskazywało, że tak szerokiej usługi, za przedstawioną cenę nie można prawidłowo wykonać – dodaje wiceprezydent Sztybel – To Krajowa Izba Odwoławcza nakazała przywrócić do postępowania firmę Komunalnik. Dodatkowo, prawo krajowe związane z koronawirusem uprzywilejowało przedsiębiorców i uniemożliwiło zerwanie umowy z firmą w szybszym terminie – tłumaczy.

W ramach ograniczonych możliwości prawnych jako Miasto Bydgoszcz podjęliśmy następujące kroki, by przywrócić porządek w poszczególnych częściach miasta:
•    Ponad 2,7 mln zł kar umownych
•    Ponad 4 tys. wezwań do odbioru odpadów w trybie reklamacji
•    Ponad 2 tys. odbiorów zastępczych zrealizowanych przez miejską spółkę ProNatura
•    Codzienne kontrole strażników miejskich, kontrolujących jakość odbioru odpadów
•    Wprowadzenie procedury rozstawiania kilkuset pojemników zastępczych

Działania miasta dotyczące pozostałych dwóch sektorów obsługiwanych przez PHU Komunalnik są uzależniane od stanu jakości realizacji usługi. W przypadku braku poprawy, miasto będzie gotowe na kolejne działania związane ze zmianą umowy na odbiór odpadów w naszym mieście.

[Autor: KS]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz