INFORMACJA O DOTACJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU NA NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY W 2020 ROKU

W ramach jesiennych nasadzeń w 2020 roku na terenie Bydgoszczy realizowano zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 92 980,00 zł, w tym 25 465,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przyznana na  podstawie Umowy Dotacji Nr DB20103/OP-zz z dnia 19.10.2020 r., a 67 515,00 zł stanowi udział własny finansowany z budżetu Miasta Bydgoszczy. Dotacja pokryła ok. 50% kosztów zakupu materiału roślinnego.

Na terenach Miasta zrealizowano nasadzenia na terenach zieleni przyulicznej przy ulicach: Sierocej, u zbiegu 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i L. Waryńskiego, Bohaterów Kragujewca, u zbiegu Szpitalnej i Wojska Polskiego, Bielickiej, Łużyckiej i w parku nad Starym Kanałem – wg poniższego zestawienia.

Łącznie w ramach zadania posadzono 74 szt. drzew  i 1606 szt. krzewów.

L.p. Miejsce nasadzeń Asortyment Ilość
1 ul. Sieroca

lipa drobnolistna ‘Greenspire’

4
2 u zbiegu ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i ul. L. Waryńskiego klon zwyczajny 3
3 u zbiegu ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i ul. L. Waryńskiego świerk serbski 5
4 u zbiegu ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i ul. L. Waryńskiego tawuła van Houtte’a ‘Gold Fountain’ 90
5 ul. Bohaterów Kragujewca lipa drobnolistna ‘Greenspire’ 25
6 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego surmia bignoniowa 1
7 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego kasztanowiec francuski 3
8 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego świerk kłujący 3
9 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego świerk serbski 13
10 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego jabłoń ozdobna ‘Golden Hornet’ 7
11 u zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Wojska Polskiego jabłoń ozdobna ‘Professor Sprenger’ 4
12 ul. Bielicka

irga błyszcząca

636
13 ul. Łużycka irga błyszcząca 160
14 ul. Łużycka kasztanowiec biały 1
15 Park Nad Starym  Kanałem tulipanowiec amerykański 2
16 Park Nad Starym  Kanałem platan klonolistny 3
17 Park Nad Starym  Kanałem leszczyna południowa ‘Purpurea’ 20
18 Park Nad Starym  Kanałem perukowiec podolski 60
19 Park Nad Starym  Kanałem perukowiec podolski .Royal Purple’ 60
20 Park Nad Starym  Kanałem wawrzynek wilcze łyko ‘Rubra’ 80
21 Park Nad Starym  Kanałem cis pospolity ‘Repandens’ 70
22 Park Nad Starym  Kanałem kasztanowiec drobnokwiatowy 10
23 Park Nad Starym  Kanałem bez koralowy 40
24 Park Nad Starym  Kanałem trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’ 50
25 Park Nad Starym  Kanałem kalina koralowa ‘Compactum’ 40
26 Park Nad Starym  Kanałem śliwa tarnina 50
27 Park Nad Starym  Kanałem tawuła szara ‘Grefsheim’ 240

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz