Informacja o sposobie zgłaszania reklamacji w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Prosimy, by wszelkie zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów, przesyłali Państwo na adres mailowy: odpady@um.bydgoszcz.pl, załączając zdjęcie oraz wpisując w tytule wiadomości adres nieruchomości. Zgłoszenia dotyczące braku pojemników prosimy przesyłać w ten sam sposób z informacją o brakującym rodzaju pojemnika.

W przypadku osób, które nie posiadają adresu mailowego prosimy o zgłaszanie problemu za pomocą infolinii: 52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego ) oraz 0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Dziękujemy za przesłane dotychczas wiadomości. Informujemy, że każde zgłoszenie jest przekazywane do weryfikacji celem podjęcia odpowiednich działań. Jeśli zgłoszenie dotyczy braku odbioru odpadów niezwłocznie wzywamy firmę do realizacji pominiętego odbioru w czasie 3 dni roboczych, wynika to z umowy z Wykonawcą. Jeśli firma tego nie wykona w ww. terminie zlecimy interwencyjny odbiór przez innego operatora.

Prosimy zgłaszać brak odbioru odpadów już następnego dnia po terminie wynikającym z harmonogramu. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze szybciej reagować i doprowadzać do realizacji usługi. W przypadku braku reakcji firmy wywozowej w ciągu 5 dni od zgłoszenia prosimy o informację zwrotną wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową. Informujemy także, że każde zgłoszenie dotyczące pojemników/worków jest niezwłocznie przekazywane do firmy odbierającej odpady, która jest odpowiedzialna za wyposażenie nieruchomości w pojemniki.

Jednocześnie przepraszamy za wszystkie niedogodności powstałe z winy spółki Komunalnik.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz