Jak odbierane są odpady z miejsc kwarantanny?

Bezpieczny odbiór odpadów z miejsc kwarantanny

Osoby przebywające na kwarantannie mają odbierane odpady raz na 7 dni. W dzień wywozu otrzymują telefoniczną informację o konieczności przygotowania odpadów w szczelnie zamkniętych workach. Śmieci należy wystawić przed drzwi mieszkania lub posesję między godz. 22.00 a 6.00.

Zebrane w ten sposób śmieci są unieszkodliwiane i nie mają styczności z odpadami pochodzącymi z codziennych odbiorów. Śmieci z miejsc kwarantanny wywozi ProNatura.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz